Chất lượng quản trị công trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC
90-100 điểm (Xuất xắc)
80-90 điểm (Tốt)
70-80 điểm (Khá)
50- 70 điểm (Trung bình)
Dưới 50 điểm (Yếu)
Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến

Hồ sơ

KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ
Tỉ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn/trong hạn
Tỉ lệ hồ sơ xử lý quá hạn
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
TP HỒ CHÍ MINH
XU HƯỚNG ĐIỂM
XẾP HẠNG SỞ NGÀNH
SỞ, NGÀNH ĐIỂM ĐÁNH GIÁ